Disclaimer

Op de inhoud van de artikelen en foto’s op www.bouwmaterieelbenelux.com berust Copyright. Alle rechten voorbehouden. Artikelen of een deel van de inhoud mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwmaterieelbenelux.com gekopieerd, opgeslagen, gepubliceerd of  anderszins vermenigvuldigd worden. Bouwmaterieelbenelux.com verklaart dat alle artikelen en foto’s met grote zorgvuldigheid gemaakt zijn en gebaseerd zijn op de op dat moment verstrekte en bekende technische gegevens en daarop gecontroleerd is. Desondanks kunnen aan de inhoud van de artikelen en foto’s geen enkele rechten worden ontleend. Op geen enkele wijze kan Bouwmaterieelbenelux.com wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het gevolg is van onjuiste informatie op de site.